Články

Seznam článků

Pohybová aktivita v prevenci civilizačních onemocnění


Pohybová aktivita v prevenci civilizačních onemocnění
MUDr. Magda Bajzová, Ph.D.

Efekty individuálního kondičního cvičení


Při sledování zájmu studentů o různé typy pohybových aktivit zaznamenáváme jistý odklon od kolektivních her a tradičních sportů. Naopak sledujeme značný nárůst zájemců o nesoutěžní individuální kondiční cvičení v jeho různých formách od aerobiku, přes fitness cvičení, crossfit a třeba cvičení na TRX systému. Efekty individuálního kondičního cvičení odpovídají charakteru a intenzitě cvičení, avšak jsou též závislé na předchozí pohybové zkušenosti, frekvenci cvičebních lekcí, stravovacích návycích, další pohybové aktivitě v průběhu týdne a podobně. V naší práci sledujeme některé efekty tohoto typu pohybové aktivity a pokoušíme se je dát do souvislostí.

Více

Dotazníkové šetření mezi studenty jako zdroj informací pro Management pohybových aktivit na VŠ


Kvalitní management pohybových aktivit jako každý řídící proces vyžaduje odpovídající zdroje dat pro rozhodování. V zájmu tohoto řídícího procesu jsme v průběhu let 2001 - 2012  každoročně prováděli dotazníkové šetření mezi studenty 1. ročníků prezenční formy bakalářského stupně studia na SU v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné  na téma „Váš zájem o tělovýchovné a sportovní aktivity“.  Celkem bylo vyhodnoceno 6812 dotazníků celkem přijatých od 9154 studentů, což představovalo 75 % všech nastupujících středoškoláků. Na základě získaných dat byl připravován konkrétní „Programu pohybových aktivit“ s ohledem na zdravotní stav, pohybové zkušenosti a zájem nastupujících studentů naší vysoké školy. V našem příspěvku se zaměřujeme na vyhodnocení dotazníkového šetření s ohledem na trendy změn v čase.  

Více